Skuteczność ozonoterapii w zapobieganiu wystąpienia Koronawirusa Covid-19

Ozon jest jednym z najsilniejszych utleniaczy, a jego cząsteczka (O3) rozpada się na dwuatomową cząsteczkę tlenu (O2) i aktywny tlen atomowy (O). Uszkadza on ścianę komórkową wirusa, reagując ze znajdującymi się w błonie komórkowej wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi, fosfolipidami i białkami, uniemożliwiając w ten sposób łączenie się wirusów z innymi komórkami, ponadto uniemożliwia także replikację pojedynczej nici RNA na dwie części – hamując tym samym proces powstawania nowych komórek wirusa.

Cząsteczka ozonu jest bardzo niestabilna i ma krótki czas połowicznego rozpadu, a poprzez łączenie się z hydrofobową częścią błony komórkowej w krwince czerwonej powoduje wzrost jej ujemnego ładunku. Ozon reaguje natychmiast, gdy tylko zostanie rozpuszczony np. w limfie. Dzięki tym właściwościom poprawia się natlenowanie tkanek i zaopatrzenie ich w substancje odżywcze.

Przeciwwirusowe właściwości ozonu

           Terapia ozonem medycznym to intensywna regeneracja i leczenie komórek, tkanek i organów wewnętrznych organizmu. Efekty przeciwwirusowe związane są z jego utleniającym działaniem. Ozon medyczny oddziałuje bezpośrednio na krew, dlatego znacząco poprawia pracę narządów przyspieszając ich regenerację. Po terapii ozonem medycznym organizm człowieka jest wydajniejszy, odczuwalna jest poprawa stanu zdrowia i samopoczucia.

  Terapia ozonem ma działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe oraz pobudzające układ immunologiczny. Zwiększa ogólną odporność organizmu na infekcje i wirusy. Z powodzeniem może ona zastąpić antybiotyki w leczeniu zakażeń różnego pochodzenia.

          Ozonoterapia wykorzystywana jest w celu wspomagania leczenia rutynowego lub w przypadkach, gdy konwencjonalne metody terapii nie przynoszą oczekiwanych efektów. Stosowana zgodnie z zaleceniami medycznymi jest metodą bezpieczną i nie wywołuje objawów ubocznych.

Ozon w walce z koronawirusem

Koronawirus COVID-19 to wirus RNA osłonięty błoną tłuszczową (lipidową). Dzięki takiej budowie można mu zapobiegać przez zastosowanie między innymi terapii ozonem.

Cząstka wirusa COVID-19 składa się z rdzenia zbudowanego z RNA, otoczonego płaszczem białkowym zwanym kapsydem.

          Wirusy osłonkowe są bardziej wrażliwe na czynniki fizyko-chemiczne niż wirusy bezosłonkowe, jako że koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, jest on wrażliwy na ozonowanie. Naukowcy odkryli, że nowy koronawirus jest w 80% podobny do wirusa SARS (wcześnierszy gatunek koronawirusa, który wywołał epidemie w 2002r. w Chinach) w swoich sekwencjach genomu.

           Uważa się, że ozon jest skuteczny w zapobieganiu i kontrolowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19. Wyniki badań przeprowadzonych przez Institute of Virology w Hubei (Chiny) potwierdziły skuteczność ozonowania w niszczeniu nowego gatunku koronawirusa 2019-nCoV.

           Aktualne dane na temat śmiertelności osób zakażonych koronawirusem dotyczą głównie osób starszych oraz osób cierpiących na choroby współistniejące, którymi są obciążone. Ozonoterapia jest również zalecana jako wspomaganie leczenia oraz poprawia ogólną kondycję osób cierpiących na choroby cywilizacyjne, minimalizując ryzyko zachorowania na koronawirusa.

Bibliografia: 

1) A. Wawrzyniak, K. Kuczborska, A. Lipińska – Opałka, A. Będzichowska, B. Kalicki: Koronawirus 2019 nCoV – transmisja zakażenia, objawy, leczenie 2020r.
2) A. Sobczyńska – Rak, B. Żylińska, I. Polkowska, P. Silmanowicz, T. Szponder: Wykorzystanie ozonu w leczeniu ludzi i zwierząt 2019r.
3) Aydogan S., Artis A. S.: How Ozone Treatment Affects Erythrocytes, [w:] Artis A. S.: Hemodynamics-New diagnostic and therapeutic approaches. In Tech Rijeka, Croatia 2012, s. 69-84.
4) Bocci V.: Scientific and medical aspects of ozone therapy. State of the art. Arch. Med. Res. 2006, 37, 425-435.
5) Elvis A. M., Ekta J. S.: Ozone therapy: A clinical review. J. Nat. Sci. Biol.Med. 2011, 2, 66-70.
6) Izadi M., Jafari N. J., Heydary B., Asadi P., Olmedo J. C. P., Marques J. A.: The role of ozone in the treatment of chronic wounds. J. Mil. Med. 2014, 16, 105-113.
7) Jach M. E., Podstawka K.: Zastosowanie ozonowych olejów roślinnych w profilaktyce i terapii, [w:] Bajek E., Maciąg K. (red.): Związki biologicznie czynne w medycynie i ochronie zdrowia. Wydawnictwo naukowe TYGIEL, Lublin 2017, s. 61-78.
8) Nazarov S. E. I.: New methods of ozone therapy and control of its efficacy. International Congress – New Horizons for Ozone Therapies, Pontevedra, Spain, June 5-6, 2009.
9) Pijankowska-Beksa L., Szczepańska J.: Zastosowanie ozonu w stomatologii. Nowa stomatologia 2011, 4, 163-166.
10) Rakovsky S., Zaikov G.: Application of ozone in medicine. Chem. Technol. 2009, 3, 237-248.
11) Rota P, Oberste M, Monroe SS et al.: Characterization of a novel coronavirus associated with severe acute respiratory syndrome. Science 2003; 300: 1394–1399.
12) Pancer KW: Pandemiczne koronawirusy człowieka – charak-terystyka oraz porównanie wybranych właściwości HCoV-SARS i HCoV-MERS. Post Mikrobiol 2018; 57: 22–32.